Kyselylomake kiinteistöjen omistajille

Camelot Suomi ja Camelot Tanska ovat kehittäneet kyselylomakkeen, jonka tarkoituksena on auttaa meitä tarjoamaan kiinteistöjen omistajille parhaiten odotuksia ja tarpeita vastaavat palvelut tyhjien tilojen aktivoimiseksi.

Kyselylomakkeessa kartoitetaan kiinteistöjen omistajien toiveet ja tarpeet olennaiset muuttujat huomioiden, kuten; Aikataulu​, Camelotin palveluiden laajuus sekä kiinteistön mahdolliset rajoitukset ja riskit.

Tällä tavalla haluamme osoittaa kiinteistöjen omistajille, että meillä on jo tarjousvaiheessa heidän tarpeitaan huomioiva prosessi, joka keskittyy sopivan ratkaisun löytämiseen.

Kyselylomake löytyy 'Download PDF'-painikkeesta​.